PKP Cargo: przewóz kontenerowy przyszłością transportu intermodalnego

PKP Cargo planuje rozwijać transport intermodalny w korytarzu północ-południe. Jest to nasz naturalny kierunek ekspansji chociażby przez to, że posiadamy spółkę zależną PKP Cargo Internetional. – mówił Krzysztof Losz, rzecznik prasowy PKP Cargo  rozmowie z ISBnews.TV podczas II Kongresu Rozwoju Kolei.

Drugim, uzupełniającym kierunkiem, jest Nowy Jedwabny Szlak. Na tym kierunku rośnie liczba odprawianych pociągów, ponieważ o ile jeszcze w 2018 roku było ok. 6 tys. 300 pociągów, to już w ubiegłym roku liczba przekroczyła 8 tys. Transport intermodalny będzie rósł przez kolejne dekady. Możemy mówić o 20-30 latach a to będzie powodowało konieczność zmiany struktury transportu kolejowego w Polsce. Obecnie wozimy głównie towary masowe, czyli węgiel, materiały budowlane. W Europie Zachodniej wozi się towary w kontenerach – podkreślił Krzysztof Losz.

Foto/wideo: Borys Skrzyński