Różnica wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami to wciąż poważny problem

Z danych Eurostatu z listopada 2019 r. wynika, że w Polsce różnica płac pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi średnio ok. 7 proc. na niekorzyść kobiet. Według danych Komisji Europejskiej, średnia unijna wynosi ok. 16,2 proc. O zmiany w tym obszarze, nie tylko w swoich firmach, z powodzeniem walczą członkowie Klubu Male Champions of Change. To pierwsza tego typu organizacja w kraju, której celem jest promowanie równości i różnorodności w biznesie. Liderem jest Philip Morris, który – jako jedyna firma w Polsce – otrzymał niezależny Certyfikat Równych Płac.

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która ma ten certyfikat, ale zachęcam wszystkich moich kolegów i koleżanki z zarządów innych firm, aby wystąpili o audyt i również go zdobyli – mówił Michał Mierzejewski, prezes zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie w rozmowie z ISBnews.TV.

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Philip Morris jest pierwszą i jedyną firmą w Polsce, która otrzymała prestiżowy Certyfikat Równych Płac. Potwierdza on, że kobiety i mężczyźni wykonujący tę samą pracę są wynagradzani jednakowo, a ich wkład i wysiłki w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci. Proces certyfikacji odbywa się na podstawie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact). Certyfikat uznawany jest również przez Komisję Europejską. Firma otrzymała go także w skali globalnej, dzięki czemu jest pierwszą międzynarodową organizacją certyfikowaną znakiem Równych Płac.

Dwa lata temu wystąpiliśmy do szwajcarskiej fundacji z prośbą o przeanalizowanie warunków pracy w Philip Morris Polska. Przeprowadzony został dokładny audyt, łącznie z porównaniem wynagrodzeń, bonusów, ścieżek kariery i warunków pracy. Odbyły się wywiady z pracownikami, zarówno mężczyznami jak i kobietami. W wyniku tego audytu otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci Certyfikatu Równych Płac. W roku 2019 mieliśmy kolejny audyt, który potwierdził, że Philip Morris jest nadal firmą, która równo traktuje kobiety i mężczyzn jeśli chodzi o ścieżki kariery i wynagrodzenia – mówił Michał Mierzejewski.

Philip Morris jest jednym ze znaczących pracodawców w dynamicznie zmieniającej się branży.

Philip Morris przechodzi ciekawą transformację z tego względu, że jesteśmy jedyną firmą tytoniową na świecie, która dąży do tego, żeby ludzie przestali palić papierosy, a jeżeli nie potrafią odejść od nałogu, żeby przerzucili się na mniej szkodliwe produkty – podkreślił Michał Mierzejewski.

Prezes zwrócił również uwagę, że oprócz bardzo atrakcyjnego wynagrodzenia, pracownicy mają takie same możliwości rozwoju i szkoleń. Dodatkowo, przy siedzibie firmy w Krakowie działa prywatne przedszkole. Ponadto, Philip Morris oferuje wiele pakietów, aby pracownicy czuli się dobrze i byli zmotywowani do pracy – podkreślił.

Zdaniem prezesa, adresując problem nierówności wynagrodzeń, warto najpierw zastanowić się, z czego on wynika. Jednym z powodów może być to, że kobiety na rynku pracy często mają niższe oczekiwania jeśli chodzi o wynagrodzenie.

My płacimy tyle, na ile wyceniane jest dane stanowisko. Często zdążają się sytuacje, że kobieta ma niższe oczekiwania finansowe, a my oferujemy wyższą pensję już podczas rozmowy o pracę – mówił prezes.

Drugim powodem może być fakt, że różnica wynagrodzeń pojawia się po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego. Ponadto, nadal w większość korzystają z niego głównie kobiety.

Niestety niewielka liczba mężczyzn decyduje się na urlop rodzicielski. Ponadto, aby uniknąć rozbieżności w wynagrodzeniach tylko dlatego, że ktoś był nieobecny z powodu wychowywania dzieci, po powrocie do pracy wyrównujemy pensje o podwyżki, które w tym czasie nastąpiły w firmie – zaznaczył prezes.

Anita Rogalska, dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej w Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie dodała, że firma stara się budować zróżnicowane zespoły.

Podjęliśmy się bardzo ambitnego zadania, budowania przyszłości bez dymu tytoniowego. Do tego potrzebujemy utalentowanych i zadowolonych pracowników – mówi Anita Rogalska w rozmowie z ISBnews.TV

Należący do klubu prezesi 11 firm w Polsce pełnią rolę inspiratorów dla rynku do tworzenia kultury różnorodności oraz wspierania promocji kobiet. Najważniejsze cele, których realizacji podjęli się członkowie klubu w 2019 roku, to zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej i wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci.

W Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. firm i stanowią 13 proc. członków zarządów wszystkich spółek giełdowych. Na tym tle firmy należące do Klubu Male Champions of Change wypadają dużo lepiej. W zarządach firm członkowskich średnio aż 29 proc. stanowią kobiety. Z kolei wśród kadry zarządzającej wyższego szczebla (dyrektorki, senior menadżerki) w firmach zrzeszonych w klubie, średnia reprezentacja kobiet wynosi 44 proc. Natomiast, wśród szeroko pojętej kadry menadżerskiej ponad połowa (51 proc.) jest płci żeńskiej. Jeśli chodzi o pozostałe stanowiska większość (60 proc.) obsadzona jest przez kobiety.

Fundacja Sukces Pisany Szminka od ponad 11 lat realizuje szereg projektów wspierających pozycję kobiet w Polsce. Klub Male Champions of Change został założony w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii, Paula Wojciechowskiego