ARP współpracuje przy odbudowie taboru kolejowego

– Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje – obecnie aż 70 proc. wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego podpisując porozumienie z PKP Cargo, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my  z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo. Liczymy również, że na tej współpracy skorzystają spółki z grupy kapitałowej ARP. Nasze działania nie tylko ograniczą bariery w rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w najbliższych latach, ale także trwale poprawią konkurencyjność polskiego sektora kolejowego – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pod koniec kwietnia Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP CARGO S.A. podpisały w Rzeszowie list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych.

Fabryka Wagonów „Gniewczyna” powstała z przekształcenia w 1994 r. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gniewczynie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Firma zatrudniała wówczas ponad 1 tys. pracowników i plasowała się wśród czołowych polskich firm branży kolejowej. W 2001 r. została sprzedana przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny słowackiemu podmiotowi.