TOP info z gospodarki 22-25.02.2021 r.

Przedstawiamy cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji z gospodarki

Polecamy: TOP info ze spółek 22-25.02.2021

Przegląd informacji z gospodarki 22-25.02.2021 r.

 • Ze względu na dynamiczny wzrost liczby nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie tego województwa zamknięte zostaną – na 2 tygodnie – galerie handlowe, hotele, baseny, korty tenisowe. Dzieci z klas I-III mają tam przejść na tryb nauczania zdalnego, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe zasady wchodzą w życie od soboty, 27 lutego.
 • Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) może odnotować „drobny” wzrost za lata 2020 i 2021, to jednak cel obniżenia tego wskaźnika do 5% z ok. 9% obecnie pozostaje aktualny, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski. Choć sytuacja pandemiczna może sprzyjać przenoszeniu części działalności do szarej strefy, to lockdown utrudnił nielegalny obrót towarami akcyzowymi, który jest szczególnie wrażliwy fiskalnie i może skutkować dużymi stratami dla budżetu państwa.

 • Dochody z podatku VAT wzrosły o ok. 6% r/r w styczniu br. według szacunkowych danych, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
 • Dzięki m.in. wzmocnieniu ekosystemu funduszy venture capital (VC) w Polsce i aktywności PFR Ventures, polski rynek venture capital przeżywa bezprecedensowy – biorąc pod uwagę historię – rozwój, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. PFR chce w kolejnych latach zwiększać skalę inwestycji, zapewniających firmom finansowanie tak, aby Polska pełniła funkcję regionalnego centrum dla branży venture capital i private equity.
 • Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w marcu 2021 r. zostało utrzymane na poziomie z lutego 2021 r., podało Ministerstwo Finansów.
 • Wartość depozytów ogółem na koniec stycznia 2021 r. wyniosła 1 502,98 mld zł, co oznacza spadek o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 391,92 mld zł, tj. wzrosły o 0,5% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
 • Program dopłat do samochodów elektrycznych skierowany w szczególności do przedsiębiorców może zostać uruchomiony w maju lub czerwcu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
 • Z perspektywy prawnej, szeroko podnoszona niezgodność projektowanych regulacji ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z przepisami prawa UE i międzynarodowego może doprowadzić do sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Niekorzystny wyrok dla Polski może w efekcie oznaczać konieczność uchylenia decyzji po kilku latach ich obowiązywania i skutkować roszczeniami odszkodowawczymi względem Skarbu Państwa, poinformowała ISBnews adwokat, associate partner, lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych EY Law Justyna Wilczyńska-Baraniak.
 • Rząd otrzyma wszelkie dane potrzebne do tego, by podjąć decyzję o wyborze partnera do budowy elektrowni jądrowej pod koniec 2021 r. lub na początku 2022 r., poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. – Jesteśmy na etapie zbierania materiału, który będzie podstawą dla rządu do podjęcia decyzji dotyczącej technologii i partnera w tym projekcie pod koniec tego roku czy na początku 2022 r. To się wpisuje w harmonogram [uruchomienia pierwszego bloku w] 2033 r. – powiedział Naimski podczas debaty na konferencji Powerpol.
 • Propozycja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie objęcia wsparciem wszystkich firm, które w czasie pandemii COVID-19 zanotowały co najmniej 70-procentowy spadek obrotów byłaby bardzo kosztowna i nie dotyczyłaby tylko firm, dotkniętych stratami ze względu na pandemię, uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek NIedużak.
 • Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafi wkrótce projekt rozporządzenia ws. przedłużenia na kolejne miesiące wsparcia dla firm z branż, dotkniętych obostrzeniami, poinformował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Pytany, czy zakres branż, uprawnionych do otrzymania pomocy zostanie poszerzony o nowe PKD, powiedział, że „raczej nie, ale nie można tego wykluczyć”.
 • W związku ze słabnącą aktywnością gospodarczą zaobserwowaną w styczniu br., możliwością przedłużenia obostrzeń pandemicznych w Polsce i sytuacją na rynku pracy, może zaistnieć potrzeba cięcia stóp procentowych, celem dodatkowego wsparcia gospodarki, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.
 • W ciągu siedmiu dni od udostępnienia usługi Twój e-PIT, podatnicy złożyli za jej pośrednictwem 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), podało Ministerstwo Finansów (MF). W zeszłym roku taki wynik osiągnięto po 8 dniach od startu usługi, dodał resort.
 • Dalsze obniżanie stóp procentowych jest niewskazane, a podwyżki można rozważyć w II poł. tego roku, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki. Zdaniem członka RPP, perspektywy gospodarki polskiej na 20201 rok są pomyślne.
 • Kolejne spotkanie przedstawicieli rządu i górniczych związków zawodowych to krok, który przybliża nas do podpisania umowy społecznej, uważa wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak wskazał, w jego ocenie, ustawowe gwarancje zatrudnienia, których domagają się górnicy, są niekonstytucyjne.
 • Europa powinna znacznie zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia cyfrowe 5G, aby uwolnić pełny potencjał innowacji 5G, wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Komisję Europejską w ramach wspólnego programu doradczego InnovFin.
 • Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”, przedłożoną przez ministra infrastruktury, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na program zostanie przeznaczone z Krajowego Funduszu Drogowego 2,5 mld zł.
 • Trwają przygotowania zmierzające do tego, by ze środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) sfinansowany został Operator informacji o rynku energii, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
 • Urząd Regulacji Energetyki (URE) pracuje na zmianami modelu regulacyjnego dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które pozwoliłyby zapewnić im wkład własny na nowe inwestycje, poinformował prezes Rafał Gawin.
 • Jedną z lokalizacji, rozważanych dla przyszłej elektrowni jądrowej jest Bełchatów, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Dodał, że jest nie jest to pierwszy wybór, ale wybór „w drugiej kolejności”. Potwierdził też, że w przypadku elektrowni jądrowej „mówmy o roku 2033 jako pierwszym”.
 • Kolejne interwencje banku centralnego – lub inne działania zmierzające do osłabienia kursu złotego – są możliwe, choć systematyczne sztuczne osłabianie waluty sprzyja utrwalaniu się niekorzystnej struktury zatrudnienia w naszym kraju, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz w rozmowie z ISBnews. Według niego, celem nie jest konkretny poziom kursu, a raczej jego systematyczne osłabianie.
 • Sejm skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładający wydłużenie terminu do wnoszenia skargi nadzwyczajnej z trzech do pięciu lat do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 202 posłów, przeciw było 238, a wstrzymało się 11 osób.
 • Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakładającą waloryzację emerytur i rent w 2021 roku o kwotę nie niższą niż 70 zł. Nowela w wersji przyjętej przez Sejm określała minimalną waloryzację na poziomie 50 zł.
 • Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie ws. bezpłatnego roamingu w UE, przedłużające dotychczasowe przepisy „roam like at home” po 2022 roku o kolejne 10 lat, podała Komisja.
 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) spodziewa się objęcia kolejnej emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w lutym, o wartości ok. 2 mld zł, poinformowała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.
 • Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) planuje finansowanie projektów w Polsce w tym roku na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 2020 r., zapowiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.
 • Latem wirus będzie miał coraz mniejszy wpływ na gospodarkę, uważa minister finansów funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Jego zdaniem, najważniejszym wyzwaniem jest teraz utrzymanie bezrobocia na jak najniższym poziomie, by gospodarka mogła się zacząć jak najszybciej rozwijać w momencie, kiedy będzie to tylko możliwe.
 • Ministerstwo Finansów (MF) liczy, że pakiet 15 uproszczeń w podatku od towarów i usług, tworzący SLIM VAT2 wejdzie w życie (w odniesieniu do niemal wszystkich rozwiązań) w październiku tego roku. Jeszcze w tym roku resort chce zaprezentować propozycje na kolejną rundę uproszczeń, zapowiedział wiceminister Jan Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

 • Po zakończeniu plenarnych rozmów związkowców górniczych z przedstawicielami strony rządowej, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podtrzymał marcowy termin umowy społecznej.
 • Projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) znajdzie się w planie prac Rady Ministrów w najbliższych tygodniach, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. KPO powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r.
 • Przedsiębiorcy mogą od jutra do 29 marca br. składać wnioski na dofinansowanie swoich działań promocyjnych realizowanych podczas Expo 2020 w Dubaju. W budżecie „Go to Brand – Expo 2020” znalazło się 50 mln zł pochodzących ze środków unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała realizująca program Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 • Po ustąpieniu epidemii konieczne będzie podjęcie dyskusji nad nowymi standardami pracy zdalnej, uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

(ISBnews/ISBnews.TV)