Sałek, Creepy Jar: Liczymy na ok. 300 tys. sprzedaży „Green Hell”

Creepy Jar liczy na ok. 2,5 mln zł z emisji nowych akcji głównie na wypromowanie swojej pierwszej gry „Green Hell”, poinformował ISBnews.tv lead programmer producenta gier Krzysztof Sałek. Studio tworzą weterani, którzy wcześniej brali udział przy kluczowych projektach Techlandu.

Łącznie w ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 100 tys. akcji serii A i C, o wartości nominalnej 1 zł każda (w tym ok. 32% to nowe akcje na 2,5 mln zł). Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań marketingowych – pierwszej pod firmą Creepy Jar – gry z gatunku survival simulation „Green Hell” oraz rozpoczęcie prac nad kolejnym tytułem.

W dniach 20-21 listopada przeprowadzony zostanie proces budowy księgi popytu. W dniu 21 listopada (do końca dnia) ma nastąpić ustalenie ceny emisyjnej. W dniach 22-27 listopada odbędzie się przyjmowanie zapisów. W dniu 29 listopada przewidziane jest zakończenie oferty publicznej i przydział akcji.