Patrycja Sass-Staniszewska, e-Izba: Wybory parlamentarne w UE wpłyną na rozwój gospodarki cyfrowej

– Unia Europejska przed wyborami parlamentarnymi znajduje się w punkcie zwrotnym. Następne 5 lat będą miały decydujący wpływ na naszą zdolność do przejścia na bardziej cyfrową gospodarkę, tak abyśmy mogli stać się konkurencyjnym podmiotem globalnym – powiedziała Patrycja Sass- Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, w rozmowie z ISBnews.TV.

Według niej, sektor e-commerce udowodnił swój potencjał w zakresie realizacji celów jednolitego rynku cyfrowego. W stworzonym przez e-Izbę i Ecommerce Europe Manifeście przedstawiono, w jaki sposób UE może zwiększyć możliwości europejskiej gospodarki i sektora handlu elektronicznego.

– Tymi postulatami są m.in. zachowanie neutralności względem kanału handlu i zdolności firm do rozwoju i konkurowania ze sobą, zapewnienie najwyższego poziomu harmonizacji w UE, a także ochrona równych szans dla wszystkich firm – dodaje.

Podkreśla, że wizja, wyżej wymienionych podmiotów, dotycząca przyszłości handlu detalicznego opiera się na zestawie horyzontalnych i kluczowych zasad. Jej zdaniem, powinny być wzięte pod uwagę przez osoby decyzyjne w parlamencie europejskim.