Na czym polega ETF S&P500?

Mateusz Mucha, zarządzający funduszami ETF wyjaśnia na czym polega Beta ETF S&P500 PLN-Hedged.

Na głównym rynku GPW zadebiutował – 15 marca 2021 r. – fundusz Beta ETF S&P500 PLN-Hedged. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów indeksu odniesienia – S&P 500 Net Total Return Index dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych (PLN Hedged) i bez względu na to, czy w okresach tych indeks odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Polecamy: Szpak, Beta Securies: kolejny ETF-y już w maju

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Polecamy nasze podcasty