Szpak,Beta Securies: kolejny ETF-y już w maju

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzała kolejny prospekt – 7-ego z kolei ETF-a – jest to ETF na indeks WIGtech w wersji dochodowej, czyli z kapitalizacją dywidend. Spodziewam się, że w połowie maja br. możliwy byłby debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – poinformował Kazimierz Szpak, członek zarządu Beta Securies Poland SA podczas poniedziałkowego debiutu na GPW, Beta ETF S&P500 PLN-Hedged.

– Myślimy o wejściu na rynek obligacji. W przyszłości chcielibyśmy mieć dwa, trzy takie fundusze. Zarówno obligacje krajowe, jak i zagraniczne, skarbowe i korporacyjne. Chcemy też wejść w inne klasy aktywów oraz być może w przyszłości w segment małych spółek – podkreślił.

Debiutujący na GPW Beta ETF S&P500 PLN-Hedged jest kolejnym funduszem akcji zagranicznych. Tym razem na najbardziej znany indeks akcji amerykańskich S&P500.

Polecamy: Na czym polega ETF Nasdaq-100?

Prezes GPW: dla inwestorów ETF-y są lepsze niż struktury

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Polecamy nasze podcasty