Fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR zadebiutował na GPW

Na GPW zadebiutował nowy fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR. W skład indeksu WIGtechTR wchodzi 49 spółek z branż: biotechnologia, gry komputerowe, informatyka, telekomunikacja oraz nowe technologie. To siódmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i trzeci ETF debiutujący na GPW w 2021 r.

O szczegółach mówi w materiale wideo Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF, BETA Securities/AGIOFUNDS TFI.

Fundusze typu ETF dają możliwość ekspozycji na cały portfel indeksu. Dzięki nowemu produktowi inwestor zyskuje dostęp do 49 największych spółek technologicznych notowanych na warszawskiej giełdzie, takich jak: Asseco Polska, Cyfrowy Polsat, Orange czy CD Projekt. ETF-y sektorowe i tematyczne stają się coraz popularniejszym sposobem lokowania kapitału, ponieważ umożliwiają inwestowanie w wybraną gałąź gospodarki czy niszę rynkową, która w danym momencie znajduje się w obszarze zainteresowań inwestorów lub ma dobre perspektywy na przyszłość. Dostrzegamy ogromny potencjał w segmencie funduszy ETF dlatego cieszymy się, że do obrotu został wprowadzony kolejny, bardzo ciekawy instrument umożliwiający inwestowanie pasywne w spółki technologiczne – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks WIGtechTR, obejmujący największe spółki technologiczne z warszawskiej giełdy.

– Po funduszu Beta ETF na Nasdaq-100, czyli na indeks technologicznych spółek z rynku amerykańskiego, przyszedł czas na kolejny fundusz, który odwzorowuje indeks spółek technologicznych – tym razem z rynku polskiego. WIGtech jest bardzo ciekawym indeksem, który skupia wiele spółek, doświadczających dynamicznego wzrostu w ostatnich kilkunastu miesiącach. Mamy nadzieję, że nowy fundusz znajdzie uznanie inwestorów, a polskim spółkom technologicznym zapewni należne im zainteresowanie i napływ kapitału. Debiutujący dziś fundusz jest odpowiedzią na wyrażane przez inwestorów zainteresowanie indeksem, który skupia spółki z wyłączeniem sektora bankowego oraz spółek skarbu państwa – powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

WIGtechTR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem WIGtech, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

– WIGtech jest indeksem z dominującym udziałem spółek telekomunikacyjnych i deweloperów gier, jak i znaczącym udziałem IT. Warto dodać, że indeks jest silnie skorelowany z amerykańskim Russell 1000 spółek wzrostowych i może być traktowany jako ekspozycja na globalne trendy w zakresie spółek wzrostowych (growth) – Sobiesław Kozłowski, Dyrektor, Departament Analiz i Doradztwa, Noble Securities S.A.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Polecamy nasze podcasty