Na temat nowego serwisu bankowości internetowej Millenet oraz aplikacji mobilnej rozmawialiśmy z Haliną Karpińską, dyrektorem departamentu bankowości elektronicznej w Banku Millennium oraz z Adamem Mańka, dyrektorem departamentu rozwoju aplikacji w Banku Millennium.

– To początek projektu, ale już wykonaliśmy ogromny skok w stosunku do rynku. Co nami kierowało? Oczywiście klienci i ich oczekiwania. Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z Millenetem, klient spędzał w serwisie średnio kilka minut. Z roku na rok ten czas stawał się jednak coraz krótszy. Teraz niezwykle szybko rośnie liczba użytkowników naszej bankowości mobilnej – o prawie 40% r/r. To są bardzo aktywni klienci. Logują się do banku prawie codziennie, ale spędzają w aplikacji nie więcej niż 20 sekund – mówi Halina Karpińska, dyrektor departamentu bankowości elektronicznej w Banku Millennium.

– Widzimy, jak szybko zmieniają się ich oczekiwania. Spędzają coraz więcej czasu w cyfrowej przestrzeni, mediach społecznościowych i oczekują od nas standardów, z którymi stykają się poza bankiem, a więc również personalizacji. Nasz projekt odpowiada na te oczekiwania, a nawet trochę je wyprzedza. Chcemy zaskakiwać klienta, wywołać „efekt wow” i uśmiech na jego twarzy, proponując rzeczy, których nie spodziewa się po banku. Przystosowaliśmy też nową bankowość elektroniczną do możliwości, jakie daje regulacja PSD II, więc pracujemy również nad tym, by klient mógł zobaczyć w Millenecie swoje środki zgromadzone w innych bankach – dodaje Halina Karpińska.