Szołucha, IPG: utrzymanie ratingu Orlenu potwierdza dobre zarządzanie spółką

Utrzymanie ratingu PKN Orlen na poziomie Baa2 przez Moody’s Investors Service odzwierciedla dobre zarządzanie spółką oraz stanowi pozytywną ocenę realizowanej przez nią polityki inwestycyjnej i akwizycyjnej, ocenił ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego (IPG) Marian Szołucha w rozmowie z ISBnews.TV.

– Utrzymanie ratingu, pomimo zawirowań ostatnich tygodni na rynkach surowcowych i w samej branży rafineryjnej wywołanych pandemią COVID-19 to niewątpliwy sukces naszego naftowego giganta – powiedział Szołucha.

Podkreślił, że sukces został osiągnięty dzięki bieżącemu zarządzaniu spółką na odpowiednim poziomie, o czym świadczą zdrowe wskaźniki finansowe oraz towarzyszącej organicznemu rozwojowi, polityce dużych nierealizowanych wcześniej przez długie lata, a bardzo potrzebnych samemu Orlenowi i całej polskiej gospodarce, inwestycji i akwizycji.

– Orlen jest naprawdę nowoczesną firmą, szybko rosnącą grupą kapitałową i w związku z tym staje się coraz ważniejszym graczem na regionalnym a nawet europejskim rynku – dodał.

Polecamy: Obajtek, PKN Orlen: Jesteśmy stabilną firmą, odporną na kryzys

Jako przykłady ostatnich działań spółki ekonomista wymienił: otwarcie nowych stacji na Słowacji, zapowiedzi zaangażowania w projekt bloku Ostrołęka C, przygotowania do budowy hubu wodorowego we Włocławku, który wpisuje się w szerszą aktywność Orlenu na polu transformacji energetycznej Polski.

– To są fakty, które znajdują potwierdzenie w tych kilku literkach i cyfrze, czyli ocenie ratingowej agencji Moody’s – dodał.

Ekonomista zwrócił też uwagę na wyniki koncernu za I kw. br.

– W sprawozdaniu PKN Orlen wykazał odpisy aktualizacyjne na poziomie około 2,5 mld zł. Po komunikacie pojawiały się komentarze, wynikające chyba z niezrozumienia istoty aktywów trwałych, że spółka traci 2,5 mld zł. Tymczasem odpisy te miały wyłącznie charakter księgowy, bezgotówkowy i nie miały wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Orlenu. To, na szczęście, zrozumieli analitycy agencji Moody’s i w rezultacie pomimo zawirowań, o których wspominałem wcześniej, Orlenowi udało się utrzymać dobrą ocenę ratingową – podsumował Szołucha.

Moody’s Investors Service dokonał cyklicznego przeglądu i utrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2. Przegląd uwzględnia zrealizowane już projekty, m.in. przejęcie Grupy Energa.

W podsumowaniu cyklicznego przeglądu analitycy agencji zwrócili uwagę na silną pozycję segmentu Downstream koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, opartego o nowoczesne aktywa rafineryjne. Doceniono też głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego. Podkreślono również „zdrową” pozycję finansową PKN Orlen w zakresie poziomu długu i pokrycia kosztów odsetek, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Jednocześnie analitycy agencji zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych, które wpływają na ratingi praktycznie wszystkich firm z sektora Oil&Gas, wskazano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.