Sławomir S. Sikora: najlepszy czwarty kwartał dla Citi Handlowego od pięciu lat

W ostatnim kwartale 2019 roku Citi Handlowy utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat.

W IV kw. 2019 roku dopisali klienci instytucjonalni i detaliczni. Kredyty wzrosły ponad 7 proc. rok do roku. Zaś depozyty 4 proc. To pokazuje, że klienci, pomimo iż warunki  zmieniają się warunki makroekonomiczne, nadal są w dobrej formie a przede wszystkim trafiamy do nich z ofertą, która jest im potrzebna – mówił Sławomir S. Sikora, prezes City Handlowego.

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Powolnienie gospodarcze w IV kwartale ubiegłego roku zaskoczyło rynek i to jest czynnik, który będzie wpływał na zachowania klientów.

Ale z punktu widzenia naszego banku, możemy stwierdzić, że nasz rynek docelowy, czyli ci klienci z którymi współpracujemy jak również to jaki produkty oferujemy, czyni nasz model biznesowy bardziej odporny na to spowolnienie – podkreślił Sławomir S. Sikora.

Jego zdaniem, dzieje się tak dlatego, że klienci Citi Handlowego maja zdywersyfikowany rynek. Sprzedają nie tylko w Polsce ale i poza granicami.

Wyniki Citi Handlowego w IV kwartale 2019 r.:

  • Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7 proc. r./r.) marża operacyjna +16% r./r.
  • Wynik prowizyjny czwartego kwartału +1 proc. r./r., wynik odsetkowy +6 proc. r./r.; działalność skarbcowa +15% r./r.
  • Marża odsetkowa wyniosła 2,48% i była wyższa niż średnia w sektorze bankowym (2,3%)
  • Kredyty netto +8%; depozyty +4% r./r.
  • Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w porównaniu ze 152 milionami złotych rok wcześniej
  • Wskaźnik C/I wyniósł 50%

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje  6,2 tys. klientów korporacyjnych i ok. 687 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  26 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 140 krajach. Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami.