Obawy o finalną wersję Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), została przyjęta przez rząd 1 października 2019 r.  Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w rozmowie z ISBnews.TV oceniają dokument, który w finalnej wersji nie został jeszcze opublikowany. 

Trudno jest mi oceniać dokument, bo go nie widziałem, podobnie jak inni uczestnicy rynku. Z jakiegoś powodu został on utajniony. Bardzo podobał mi się dokument z lipca ubiegłego roku (wersja skierowana do konsultacji – przyp. red.). Niestety najbardziej obiecujące zapisy strategii, po kolei były z niej eliminowane – mówi Mirosław Kachniewski.

Czy jest szansa, żeby strategia była drogowskazem rozwoju rynku kapitałowego?

Myślę, że taki jest jej cel, aby była drogowskazem, w którym kierunku powinien rozwijać się rynek kapitałowy, żeby być efektywnym źródłem finansowania gospodarki – dodał Maciej Trybuchowski.

Foto/wideo: Borys Skrzyński
Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego zakłada:

  • zwiększenie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora małych i średnich firm, który generuje ok. 3/4 polskiego PKB.
  • lepszy dostęp do finansowania powinien pozwolić przedsiębiorstwom na bardziej efektywne rozwijanie działalności i potencjalnie na ekspansję międzynarodową
  • identyfikuje najważniejsze bariery dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowe) i proponuje dla nich konkretne rozwiązania

SRRK powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Ma być realizowana w latach 2019-2023.