Kurtyka, MŚ: nie spodziewajmy się spektakularnych wyników dot. ochrony klimatu na COP25 w Chile

Większość pracy związanej z przygotowaniem światowych standardów dotyczących zmian klimatu zostało wykonanych w grudniu ubiegłego roku w Katowicach podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

– Mamy podręcznik reguł katowickich, który po 2021 roku zastąpi Protokół z Kioto. Na COP 25 w Chile pozostały do dopracowania reguły rządzące handlem uprawnieniami do emisji CO2 – mówi ISBnews.TV Michał Kurtyka, wiceminister środowiska, prezydent COP24. 

– Polska pomaga prezydencji chilijskiej w uzyskaniu kompromisu w tej sprawie. Pracujemy też nad tym, aby po raz pierwszy odbyło się spotkanie ministrów transportu ze 195 krajów po to, aby wspólnie ustalić w jaki sposób rozwijać elektromobilność – dodał.

Wideo: Borys Skrzyński

Foto: pixabay

Zdaniem wiceministra środowiska bardzo trudno będzie powtórzyć tak spektakularne wyniki rozmów, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Katowicach na COP24 .

– Jako świat zgodziliśmy się co do tego, jak będą implementowane zasady porozumienia paryskiego. Czyli powstał podręcznik operacyjny, bez którego  Porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku pozostałoby martwą literą. Dlatego jest to przełom, który fundamentalnie zmienia świat. To co pozostało do zrobienia w Chile jest niewątpliwie istotne, ale nie należy rok do roku spodziewać się przełomów. Teraz ciężką pracą i rozwojem technologii świat będzie mógł coraz lepiej dbać o planetę – podkreślił wiceminister Kurtyka.

COP 25 odbędzie w Chile w grudniu 2019 r.

Przypomnijmy: Protokół z Kioto został wynegocjowany w grudniu 1997 roku. Wszedł w życie w lutym 2005 roku. To pierwszy dokumentem uzupełniający Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Zakładał redukcję emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 o 5% w stosunku do poziomu z roku 1990. Protokół z Kioto ma obowiązywać do końca 2020 r.

Porozumienie paryskie zostało przyjęte na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. Wówczas 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu. W porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą degradacji środowiska i ograniczeniu globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C.