Dietl, prezes GPW: niektóre komercyjne projekty będą przeniesiona do nowej strategii giełdy

Rok 2022 jest ostatnim rokiem obecnej strategii Giełdy Papierów Wartościowych. Na początku przyszłego roku zaczniemy pracować nad strategią 2022-2026. Mamy szereg rzeczy, których komercjalizacja przyniesie się z obecnego okresu planowania strategicznego na następny. Stworzymy też nowe kierunki rozwoju – powiedział prezes GPW Marek Dietl w rozmowie z ISBnews.TV.

Jego zdaniem, wzrost zainteresowania inwestorów warszawskim parkietem w czasie pandemii wynika ze dużej zmienności, która zawsze daje możliwość zarabiania.

– Z powodu ujemnych realnych stóp procentowych inwestorzy szukali zabezpieczenia przeciw inflacji. I właśnie inwestycja w akcje jest takim dobrym zabezpieczeniem. Szczególnie, jeśli inflacja – ta producencka, cen producentów – jest wyższa niż ta konsumencka. Producenci nie mają trudności z przełożeniem wzrostu kosztów na odbiorcę ostatecznego. A to z punktu widzenia zysku, czy z punktu widzenia inwestorów giełdowych jest bardzo korzystne – powiedział Dietl.

Podkreślił, że coraz więcej osób może tworzyć zdywersyfikowane portfele inwestycyjne.

– Polska gospodarka jest bardzo mocna, mamy szybki wzrost gospodarczy. Nasi najważniejsi partnerzy handlowi jeszcze nie są w tak dobrej sytuacji.

Odnosząc się do planowanych debiutów na GPW, prezes stwierdził: „idziemy w dość dobrym rytmie mniej więcej 2 debiuty na New Connect miesięcznie, jeden na rynku głównym i jeden na rynku Catalyst. Mamy 4 debiuty miesięcznie. Myślę, że realny plan to 12 debiutów na tych wszystkich rynkach do końca roku”.

Polecamy: Dietl, GPW: nowy produkt inwestycyjny wspólnie z KGHM czeka na regulacje unijne

Kiedy na GPW wystartuje platforma TeO, czyli giełda czasu reklamowego?

Polecamy nasze podcasty