Banki i ubezpieczyciele nie wypłacą dywidendy?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania całego zysku wypracowanego w poprzednich latach – niezależnie od podjętych działań w tym zakresie – celem wzmocnienia bazy kapitałowej, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

– Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – powiedział Jastrzębski, cytowany w komunikacie.

Komisja oczekuje także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

– Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynuowania podstawowej działalności – powiedział także przewodniczący KNF.