Home Aktualności Algorytm „ubezwłasnowolni radę nadzorczą” w decyzjach dotyczących zarobków prezesów spółek