Wiceprezes Tauron: odnawialne źródła energii to kierunek, który chcemy rozwijać

Tauron Polska Energia planuje z najbliższych latach rozwijać odnawialne źródła energii.   Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia zwraca uwagę na problemy systemowe, które są generowane przez niestabilne OZE, jednak kryteria ekonomiczne jasno wskazują, że jest to kierunek, który należny rozwijać.

– W perspektywie do 2030 roku około 2/3 wytwarzanej energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Naszą ambicją jest ponad 1000 – 1200 MW energii z OZE. W jakim stopniu będzie to wiatr, a w jakim fotowoltaika, czas pokaże. Podział miksu będzie wynikał z czystej ekonomii – powiedział ISBnews.TV Jarosław Broda wiceprezes Tauron Polska Energia, podczas Kongresu 590. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Wiceprezes wyjaśnił, że finansowanie inwestycji w OZE będzie pochodziło z kilku źródeł.

W najbliższym czasie planujemy zakończyć blok w Jaworznie oraz w Stalowej Woli. W związku z tym, te najbardziej kapitałochłonne projekty się skończą . To spowoduje odciążenie bilansu spółki i pozwoli sfinansować część inwestycji z potrzeb własnych – podkreślił Jarosław Broda.

Spółka bada rynek, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży części aktywów, czyli kopalni Janina oraz Tauron Ciepło.

Jeśli te procesy dojdą do końca to będzie sprzyjało szybszemu zdelewarowaniu spółki i zwiększeniu możliwości inwestycyjnych w obszarze OZE. Poza tym rynek finansowy przesuwa finansowanie z projektów węglowych na OZE a to powoduje, że widzimy sporą dostępność kapitału w tym segmencie. Myślę, że jest możliwość finansowania również w formule pozabilansowej – wyjaśnił wiceprezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.