Lubelski Węgiel Bogdanka w strategii do 2025 r. zakłada realizację scenariusza elastycznego rozwoju, którego elementem są nakłady inwestycyjne w wysokości 4 mld zł.

Zarówno w perspektywie strategii, jak i później Bogdanka chce wydobywać ok. 9 mln ton węgla rocznie. Spółka zamierza także zabezpieczyć funkcjonowanie kopalni poza okres objęty strategią poprzez starania o koncesję dla złoża Ostrów.