Restrukturyzacja POLREGIO przynosi efekty. Przewozy regionalne zaczęły zarabiać

Przewozy regionalne od czasu, gdy trafiły do portfela Agencji Rozwoju Przemysłu zaczęły przynosić zyski – mówił ISBnews.TV Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu  przejęła większość udziałów w spółce POLREGIO w listopadzie 2015 roku. Pozostała część udziałów przypadła samorządom wszystkich województw.