Puda, MFiPR: do końca roku umowa na organizację Światowego Forum Miejskiego

Gospodarzem 11. edycji World Urban Forum (Światowego Forum Miejskiego) w 2022 roku będą Katowice. Na temat organizacji wydarzenia mówi Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw organizacji WUF.  

Do końca tego roku MFiPR planuje podpisać umowę z UN-Habitat, agendą ONZ do spraw urbanizacji i osiedli miejskich, która organizuje wydarzenie. Umowa obejmuje kwestie bezpieczeństwa, logistyki, finansów oraz promocji samego wydarzenia i określa szczegółowe obowiązki każdej ze stron. W wydarzeniu ma wziąć udział 20-30 tys. gości z zagranicy.

World Urban Forum (WUF) to najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Z raportu przygotowanego przez Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ, wynika że już 55 procent ludzi na całym świecie mieszka na obszarach miejskich. W ciągu dekady wskaźnik ten ma wzrosnąć do prawie 70 procent. Tempo wzrostu urbanizacji jest szybkie. Niezbędne jest więc dyskusja z udziałem ekspertów z całego świata mająca na celu wypracowanie uniwersalnych rozwiązań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju miast.

Rozmowa odbyła się podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2-4 września 2020 r). Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

Więcej materiałów z tegorocznej edycji kongresu … 

Polecamy nasz kanał na SoundCloud