Pracujemy nad dwoma dużymi programami, które związane są z programem modernizacji technicznych sił zbrojnych. Jest to program Orlik i program Wizjer – mówi ISBnews TV Roman Ignasiak, dyrektor biura platform lotniczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

– Jeżeli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową, to w tej chwili pracujemy nad dwoma dużymi programami, które związane są z programem modernizacji technicznych sił zbrojnych. Jest to program Orlik i program Wizjer. Jeśli chodzi o ten pierwszy, jest to system taktyczny krótkiego zasięgu. Naszą propozycją jest dostawa szeregu zestawów, którego podstawowym płatowcem jest samolot o rozpiętości 5 metrów i jest to pierwszy polski system bezzałogowy, który będzie spełniał wszystkie wymagania sił zbrojnych. Jest produkowany przez konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i PIT Radwar. Całe konsorcjum skupione wokół grupy kapitałowej PGZ – wyjaśnił Roman Ignasiak.

– Z drugiej strony pracujemy nad programem Wizjer. Jest to znacznie mniejszy statek powietrzny. System jest w w końcowej fazie opracowywania i przygotowywania do dostaw. Większość systemów dla sił zbrojnych jest realizowanych w trybie niejawnym, stąd podawanie bardzo precyzyjnych szczegółów technicznych obu tych systemów jest po prostu niemożliwe. Natomiast wydaje się, że po dostawie tych systemów do sił zbrojnych, będzie możliwość oferowania ich na rynki trzecie, jako produkt eksportowy PGZ – dodał.

Podkreślił, że PGZ jeszcze nie rozpoczęła wiążących rozmów z dostawcami, czy zainteresowanymi stronami z krajów trzecich. – W dostawach zbrojeniowych, wojskowych, jednym z pytań na które każdy potencjalny klient chciały usłyszeć odpowiedź, jest informacja, czy sprzęt jest użytkowany przez siły zbrojne tego w kraju produkcji – wyjaśnił.

Polecamy: Jaka jest przyszłość dronów wojskowych 

30 listopada 2018 roku podpisana została umowa między konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę 12 Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu kr. ORLIK. Konsorcjum składające się z PGZ S.A., WZL nr 2 oraz PIT-RADWAR zaoferowało Siłom Zbrojnym RP zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R.

Podpisanie umowy to rezultat podjęcia w 2016 roku decyzji o budowie przez PGZ kompetencji w zakresie projektowania i produkcji Bezzałogowych Statków Powietrznych. Wówczas powstało Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Centrum realizuje prace nad innowacyjnymi systemami BSP na poziomie Grupy Kapitałowej PGZ.

Efektem tych działań jest pierwszy w pełni polski Bezzałogowy Statek Powietrzny klasy taktycznej krótkiego zasięgu. W ramach programu „Orlik” konsorcjum PGZ zaoferowało Siłom Zbrojnym RP zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R.  Jest to system służący do długotrwałego prowadzenia rozpoznania obrazowego na rozległym obszarze, w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, w dzień i w nocy.  Oferowany system BSP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, składa się z 11 elementów tworzących zestaw:

 • Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)  – 5 szt.
 • Mobilna Wyrzutnia Startowa
 • Wóz Logistyczny
 • Naziemna Stacja Kontroli
 • Naziemny Terminal Danych
 • Wynośny Terminal Wideo
 • Przenośny Terminal Wideo

W ramach zamówienia oprócz zestawów BSP, zostaną dostarczone jednorazowo elementy wspomagające działanie i użytkowanie zestawów:

 • Zintegrowany System Szkolenia
 • Zintegrowany System Logistyczny
 • inicjujące pakiety logistyczne i szkoleniowe

Zamówienie opiewa na 12 zestawów BSP:

 • podstawowe (8 zestawów), realizacja w latach 2021-2023
 • opcja (4 zestawy), realizacja w latach 2023-2026

Główne elementy  oferowanego przez PGZ systemu to: bezzałogowe statki powietrzne o napędzie spalinowym lub hybrydowym oraz naziemna stacja kontroli. Elementem integrującym te dwa komponenty jest system łączności i przesyłania danych w oparciu o naziemny terminal danych. Naziemna stacja kontroli pozwala operatorowi na zdalne sterowanie BSP oraz zarządzanie ładunkiem użytecznym (czyli np. sterowaniem kamerami i sensorami). System PGZ-19R został zaprojektowany jako całkowicie niezależny od infrastruktury naziemnej (lotnisk).

System charakteryzuje się dużą mobilnością. Naziemna stacja kontroli i wóz logistyczny zostały zbudowane na bazie 15-stopowych kontenerów umieszczonych na samochodach wysokiej mobilności. Z kolei naziemny terminal danych i wyrzutnia pneumatyczna zabudowane są na przyczepach ciągniętych przez te samochody. Mobilna konfiguracja zestawu umożliwia jego transport drogą lądową, morską lub lotniczą.

Maksymalna masa startowa BSP wynosi 90 kilogramów, zaś udźwig – 20 kg. Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna składająca się z kamery dziennej, kamery na podczerwień, dalmierza laserowego i również laserowego wskaźnika celu. Ponadto PGZ-19R wyposażony jest w szczelinowy radar SAR o bardzo wysokiej rozdzielczości.  Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu do 12 godzin na wysokości do 5000 metrów. Lądowanie odbywa się w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu.

Poza PGZ 19-R Polska Grupa Zbrojeniowa dysponuje rozwiązaniami w zakresie miniaturowych bezzałogowców, wśród których wymienić można: NeoX o masie startowej do 11 kg i zasięgu łączności do 30 km, a także jeszcze mniejsze wirnikowce z rodziny AtraX, które oprócz zastosowań militarnych mogą być również przydatne dla użytkowników cywilnych.

Polska Grupa Zbrojeniowa rozważa złożenie MON koncepcji rozwoju i produkcji systemu bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu w ramach programu „Gryf”. Jednocześnie kontynuowane są prace badawczo-rozwojowe w zakresie lekkich BSP na potrzeby służb mundurowych i rynku cywilnego.