Mniej debiutów na GPW. Fundusze VC przejęły rolę finansowania spółek

W ostatnich latach rola giełd się po prostu zmieniła. To wynika z zaostrzenia regulacji. Spełnienie wymogów stało się wyzwaniem dla mniejszych spółek, większe sobie z tym świetnie radzą. (…) Firmy mają możliwość wyboru z puli ponad 100 funduszy venture capital, które są dostępne w Polsce. I jest to powrót do pewnej normalności. Oczywiście przejściowo oznacza to, że debiutów jest mniej. Spółki, które nie spełniają wymogów są zdecydowanie z giełdy wypraszane. To oczywiście popsuło statystyki, z których muszę się tłumaczyć przed opinią publiczną. Ale to były słuszne decyzje z punktu widzenia jakości obrotu na giełdzie – mówił Marek Dietl, prezes GPW w rozmowie z ISBnews.TV podczas XX Konferencji Izby Domów Maklerskich.

– Od początku mojej bytności na GPW około 30 spółek zostało po prostu wyproszonych z giełdy. Czy to jest źle, czy dobrze dla inwestorów giełdowych? Docelowo – moim zdaniem – dobrze. Na GPW będą wchodziły spółki dojrzalsze, lepiej przygotowane – dodał Marek Dietl.

Rozwój potrzebuje kapitału – rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji – to temat przewodni tegorocznej jubileuszowej XX Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbyła się w Bukowinie Tatrzańskiej 5-8 marca br. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

Foto/wideo: Borys Skrzyński