Kwieciński, Bank Pekao: umowa z UN Global Compact wpisuje się w strategię banku

Umowa z United Nations Global Compact jest dla nas bardzo ważna. W tym roku nasz bank przygotował i zatwierdził nową strategię na lata 2021-2024, w której kwestie zrównoważonego rozwoju są ważnym elementem. Dodatkowo – w czerwcu, jako jeden z pierwszych banków – przygotowaliśmy strategię ESG – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej w rozmowie z ISBnews.TV

Polecamy: Bank Pekao S.A. członkiem United Nations Global Compact  

– Poprzez akces do United Nations Global Compact potwierdziliśmy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jako instytucja dostarczająca finansowanie mamy realny wpływ na tempo realizacji m.in. celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacje naszych klientów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Zakładamy, że w horyzoncie naszej Strategii ESG zorganizujemy finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania przeznaczymy na projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie emisji obligacji ESG, co doskonale wpisuje się w realizację Agendy 2030 – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek, promowanie działań oraz merytoryczne wsparcie swoich członków.

Polecamy nasze podcasty