Bank Pekao S.A. członkiem United Nations Global Compact

Bank Pekao dołączył do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 Zasad UN Global Compact do swoich strategii.

– Fakt, że mamy w gronie członków United Nations, bank który przy okazji prowadzi działania na rzecz poprawy wdrażania polityki ONZ na rzecz zmian klimatu, to wielki sukces. Przypomnę tylko, że Pekao SA jest tym bankiem, który jako jeden z pierwszych przygotował regulacyjny pakiet działań na rzecz zielonych finansów, czyli jest w stanie obsługiwać większe i mniejsze miasta w obszarze zielonych obligacji – powiedział Kamil Wyszkowski, prezes UN Global Compact Network Poland w rozmowie z ISBnews.TV .

Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbyło się 31 stycznia 1999 roku. Wezwał on wówczas liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej.

United Nations Global Compact zrzesza aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na dziesięciu uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Polecamy nasze podcasty