Kiedy zostanie zrównana akcyza na alkohole?

Przedstawiciel producentów wódki chcą zrównania akcyzy na wszystkie alkohole. Przedstawiciele branży piwowarskiej są temu przeciwni. O tym na jakim etapie jest pomysł równego obliczania podatku akcyzowego od wszystkich alkoholi rozmawialiśmy z Andrzejem Szumowskim, prezesem Stowarzyszenia Polska Wódka.

Prezes odnosi się także do planów podwyżki akcyzy na alkohol. Już sama zapowiedź jest dla branży zaskoczeniem. Więcej w materiale wideo:

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Obecnie obowiązujące w Polsce zasady obliczania podatku akcyzowego w sposób wyraźny preferują piwa. Identyczna porcja czystego alkoholu zawartego w wódce czy innym napoju spirytusowym jest obciążona akcyzą w wysokości kilkakrotnie wyższej niż zawarta w piwie (w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie). Udział akcyzy w cenie napoju spirytusowego może wynieść nawet ponad 50% (przykładowo, butelka wódki w cenie 20 zł obciążona jest akcyzą w wysokości 11,41 zł).

Jak podaje Stowarzyszenie Polska Wódka, branża spirytusowa odprowadza z tytułu akcyzy ponad 7,5 mld zł rocznie, zaś branża piwowarska 3,5 mld zł, chociaż jej udział w rynku napojów alkoholowych jest znacznie wyższy niż udział producentów napojów spirytusowych. Paradoksalnie, z tytułu piwa, którego udział w spożyciu (w przeliczeniu na czysty alkohol) wynosi aż 57,80%, odprowadzane jest tylko 30,14% akcyzy w branży alkoholowej. Natomiast wyroby spirytusowe, które odpowiadają za 35,20% spożycia czystego alkoholu, płacą aż 66,55% wartości akcyzy całej branży alkoholowej.