Kiedy ruszy program wsparcia budowy stacji ładowania aut elektrycznych?

Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowywania programu wsparcia budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. W listopadzie planujemy jego ogłoszenie i umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków – poinformował Artur Lorkowski, z-ca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w rozmowie z ISBnews.TV.

To wynika z faktu, że zakończyliśmy uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie pomocy publicznej, która jest udzielana w ramach tego programu. Istotne jest, że program jest skierowany przede wszystkim do operatorów stacji ogólnodostępnych, a wiec chcemy rozwijać sieć stacji które będą ogólnodostępne dla użytkowników samochodów osobowych. Chcemy, żeby to był program preferujący szybkie stacje ładowania powyżej 150 kW – powiedział Lorkowski.

Polecamy nasze podcasty