Jagiełło, PKO BP: przed sektorem bankowym cztery poważne wyzwania

Patrząc na obecną sytuację sektora bankowego w Polsce uważam, że są cztery wyzwania bieżące i dwa wyzwania długoterminowe – mówił Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP w rozmowie z ISBnews.TV podczas Kongresu 590, który odbył się w Rzeszowie 7-8 października 2019 r. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

– Pierwsze wyzwanie jest związane ze zmianami prawnymi dotyczącymi wymogów kapitałowych oraz różnych procesów związanych z wdrażaniem legislacji europejskiej. Regulacyjne wyzwania są trudne dla banków. Część z nich nie jest w stanie im sprostać. Drugie wyzwanie – technologiczne – związane z cyfryzacją życia gospodarczego i społecznego. Tutaj polskie banki dobrze zdają egzamin. Jesteśmy w czołówce banków na świecie, jeżeli chodzi o bankowość mobilną, cyfryzację usług zewnętrznych – podkreślił.

 

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Zdaniem prezesa PKO BP mamy też cztery wyzwania specyficzne dla bankowości w Polsce. Pierwszy z nich dotyczy decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jeżeli chodzi o przedterminową spłatę kredytów konsumpcyjnych przez klientów i zwrot części prowizji.

– Decyzja ma negatywny wpływ na bieżące przychody banków. Niewielki, ale ma. Drugi, trudny do oszacowania jest wyrok TSUE z ubiegłego tygodnia, dotyczący sprawy klauzul abuzywnych w kredycie denominowanym we frankach szwajcarskich. To jest decyzja jednostkowa, natomiast będzie wzorem do rozwiązywania podobnych sporów kredytobiorców z bankami w Polsce. Tutaj są różne oceny, jeżeli chodzi o wielkość tego odpływu, od kilku do kilkudziesięciu miliardów złotych. Z prognoz wynika, że będzie to proces raczej długotrwały – podkreślił prezes PKO BP.