Borys, PFR: najważniejsze są inwestycje w OZE (wywiad cz.II)

W marcu Polski Fundusz Rozwoju przedstawi strategię na najbliższe lata. Nowy obszar, który będziemy rozwijać w ramach PFR Green Hub, to inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii, wspierających transformację energetyczną – mówi w wywiadzie dla ISBnews.TV Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

W marcu grupa PFR ma przedstawić strategię na kolejne lata. Czy już w tej chwili możemy powiedzieć, jakie będą najważniejsze założenia w tej strategii?

W 2019 roku weszła w życie ustawa o instytucjach rozwoju, która tworzyła grupę PFR. Zgodnie z tą ustawą powinniśmy pracować w ramach jednej spójnej strategii, jako wszystkie instytucje rozwojowe, obejmujące PFR, PGK, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, PARP, KUKE i Agencję Rozwoju Przemysłu. Na pewno priorytetami w nowej strategii będzie cały czas rozwój małych, średnich, przedsiębiorstw. Będą to innowacje w ramach chociażby kontynuacji tych programów funduszy Venture Capital, które uruchomiliśmy. Inwestycje infrastrukturalne – i tutaj współpraca tez z samorządami, jeżeli chodzi o usługi komunalne, czy inwestycje wolno-kanalizacyjne, czy ciepłownicze. Na pewno nadal będą to takie duże reformy, które wdrażamy, czyli pracownicze plany kapitałowe. To są te rzeczy, które (oczywiście mieszkalnictwo) dzisiaj już realizujemy, ale chcemy w nowej strategii zaprezentować cele na najbliższe lata. I wspólnie – jako instytucje – możemy tutaj oferować programy, które najlepiej będą służyły ich odbiorcom.

Spowolnienie staje się powoli faktem. Jak PFR planuje wspierać gospodarkę właśnie w tym czasie spowolnienia?

Rzeczywiście 2020 rok to wolniejsze tempo wzrostu PKB, jeżeli ono cały czas będzie blisko 3,3%, to mówimy o solidnym wzroście, bliskim takiemu potencjalnemu wzrostowi PKB. Jako PFR oczywiście koncentrujemy się na tym, aby udostępniać finansowanie wszystkim na inwestycje infrastrukturalne. Bardzo ważny program, też taki o charakterze antycyklicznym tak zwanym, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, to jest program gwarancji de minimis dla małych i średnich firm właśnie po to, aby – jeżeli przychodzi spowolnienie i trudniej o dostępność kredytu – małe i średnie firmy, tak jak to się zdarzało w historii, nie miały tych utrudnień. Inwestycje i wspieranie małych, średnich firm w dostępie do finansowania.

A jakie inwestycje będą priorytetowe?

Inwestujemy bądź bezpośrednio, bądź poprzez fundusze. Mamy za sobą już blisko 80 projektów inwestycyjnych. Dość ciekawie rozwijają się inwestycje związane z finansowaniem ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, i być może także wkrótce pokażemy jakieś nowe inwestycje z tym związane. Uruchomiliśmy – i to jest nowy obszar, i będziemy wkrótce też oddawali kolejne projekty inwestycyjne – PFR Green Hub, czyli inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii, wspierających transformację energetyczną. W tych obszarach na pewno wkrótce pewne nowe inwestycje mogą się pojawić.

Czy możemy oszacować, jakiego rzędu to będą kwoty?

Tutaj nie chciałbym podawać szacunków, tym bardziej, ze to zależy głownie od też przedsiębiorców, poszczególnych transakcji, czyli tego zapotrzebowania na finansowanie, o które do nas się zwracają.