W najbliższym roku Grupa Azoty będzie prowadzić intensywne działania związane z przygotowaniem inwestycji w instalację zgazowania węgla wspólnie z Tauronem Polską Energią. Konieczne jest m.in. wybranie modelu finansowego. Do końca roku ma być także powołana spółka celowa.
Grupa prowadzi również analizy, na podstawie których zdecyduje, czy z gazu syntetycznego z instalacji wytwarzać metanol, czy też amoniak.
Szacowany termin uruchomienia instalacji to 2021 r.