Szczepienia w aptekach to dopiero początek. Apteki czeka rewolucja?

„Farmaceuci to ogromny potencjał, który zaczęliśmy wykorzystać. Przeszkoliliśmy ponad 8 tys. aptekarzy, dziś w 800 aptekach można się zaszczepić. Na pewno będziemy to rozwijać” – mówi Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia podczas debaty „Wykorzystać szansę – pandemia COVID-19 początkiem wprowadzania usług do polskich aptek” zorganizowanej w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Szczepienia w aptekach to pierwszy krok. Przygotowaliśmy katalog 9 usług, które mogą być świadczone w aptekach. Np. Programy profilaktyczne, wystawianie recept w ramach kontynuacji leczenia” – dodaje Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, zrzeszającego największe sieci apteczne w Polsce.

Codziennie w skali kraju odbywa się ok. 2 mln wizyt pacjentów w aptekach. Apteka jest często placówką „pierwszego wyboru” dla pacjentów: dostępną bez kolejek, blisko miejsca zamieszkania. Rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece sprawiłoby, że każda z tych wizyt niosłaby większą wartość dla pacjentów – wynika z raportu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET opracowany na podstawie danych PEX PharmaSequence.

Opisano w nim przykłady dziewięciu takich usług. Są to: programy profilaktyczne, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, dowóz leków do domu, działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozowania leków czy nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego. Co ważne, usługi te zostały wskazane jako preferowane przez ponad 2100 polskich aptek biorących udział w ankiecie, przeprowadzonej na potrzeby raportu. Placówki te zadeklarowały chęć ich szybkiego wprowadzenia.

Więcej informacji z ochrony zdrowia z serwisie ISBzdrowie 

„Podobna zmiana modelu funkcjonowania polskich aptek staje się dziś niezbędna, zwłaszcza, że nadarza się ku temu odpowiednia okazja, bo pandemia niejako wymusiła szybkie wdrożenie niektórych rozwiązań” – uważa Krzysztof Szponder, Dyrektor Zarządzający Dr. Max.

Jak wynika z danych PEX PharmaSequence, w Polsce działa obecnie 800 aptecznych punktów szczepień. 601 z nich to apteki sieciowe, czyli ponad 75%.

„Tak się odbywało to i w innych krajach. Najpierw usługi wprowadzały apteki sieciowe, potem dopiero te indywidualne” – tłumaczy nam Piskorski.

Związek wyliczył też, że świadczenie usług prozdrowotnych, to nie tylko podnosi prestiż zawodu farmaceuty, ale też przynosi realne korzyści finansowe w postaci dodatkowego dochodu, który może wynieść nawet 11 tys. miesięcznie.

Co ciekawe pacjenci zapytani o to czy chceli by móc skorzystać z dodatkowych usług w aptekach w ponad 90 proc. odpowiadają twierdząco. Podobny odsetek pozytywnie ocenia możliwość zaszczepienia się w aptece.

Polecamy nasze podcasty