Współpraca z Pocztą Polską w zakresie cyfryzacji państwa będzie przebiegała etapami. Zmiany na początku obejmą przesyłki rejestrowane, które obecnie nastręczają najwięcej trudności w komunikacji na linii obywatel – państwo. Poczta Polska – wykorzystując swoją platformę Envelo – będzie dostarczała usługę hybrydową i zamieniała analogowe przesyłki na postać cyfrową. To powinno zachęcić Polaków i pokazać, że można realizować korespondencję z urzędami i instytucjami w prostszy sposób.

Następny etap to uruchomienie tożsamości cyfrowej, którą dysponuje Poczta, w postaci tzw. skrzynki zaufanej – bez potrzeby podpisu elektronicznego czy nawet profilu zaufanego. Taka skrzynka w pełni identyfikuje nadawcę i datę nadania korespondencji.

Ostatni etap to usługi zaufania – pieczęć cyfrowa, znacznik czasu – dla korespondencji najwyższej wagi, nadawanej w systemie Envelo z wiarygodnej skrzynki e-doręczeń do innej wiarygodnej skrzynki e-doręczeń pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami, instytucjami czy administracją.