Slim VAT uprości rozliczenie podatku?

Resort finansów pracuje nad uproszczeniem systemu podatkowego.  Jednym z nich jest SLIM VAT. – Slim VAT to zmiana filozofii dotyczącej rozliczenia podatku VAT – mówi Jan Sarnowski, wiceminister finansów w rozmowie z ISBnews.TV.

Polecamy: Resort finansów szykuje podatkowy restart gospodarki

Sarnowski, MF: estoński CIT finansową poduszką bezpieczeństwa spółek

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.

I. Proste fakturowanie

 • Faktury korygujące in-minus – rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.
  Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.
 • Faktury korygujące in-plus – W ustawie o VAT wprowadzone będą przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.
  Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

II. Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony będzie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Urealniamy rozwiązanie do warunków biznesowych.
Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

III. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Przykładowo podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.

IV. Korzyści finansowe

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
 • Wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych.
  Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT.
 • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.
 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości. Podniesiona zostanie kwota dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Polecamy nasz kanał na Sound Cloud