Skarbiec TFI wchodzi w nowe obszary rynku

Skarbiec TFI rozwija nowy fundusz OZE, w planach TFI są też fundusze pożyczkowe – poinformowała ISBnews.TV prezes Anna Milewska. Fundusz OZE został uruchomiony w trybie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.

– Fundusz OZE jest już zarejestrowany. Przed nami jest jeszcze do wykonania bardzo duża praca związana z informowaniem rynku i potencjalnych klientów oraz rozmowy z dystrybutorami – powiedziała ISBnews.TV Milewska.

Jej zdaniem, przy tego typu inwestycjach największe ryzyko związane jest ze zmieniającymi się regulacjami. – Pamiętamy, jak zmieniały się regulacje dotyczące farm wiatrowych. I na to nie mamy wpływu. Dlatego muszą to być projekty, które będą bronić się w każdych warunkach – powiedziała Milewska.

Milewska podkreśliła, że nadal głównymi funduszami Skarbiec TFI, są fundusze rynku kapitałowego. Poza tym już został przygotowany do rejestracji Fundusz Pożyczkowy.

– Chcemy bardzo mocno budować drugą nogę skarbca, czyli fundusze dedykowane, nieruchomościowe, które będą opierać się o szczegółową analizę rynku nieruchomości. Gruntowna analiza będzie dawała komfort i nam – jako zarządowi, zarządzającym – ale przede wszystkim klientom, że ich środki nie są wydatkowane na tzw. inwestycje pół na pół. Może się uda, może się nie uda. Chodzi o gruntowną analizę danego przedsięwzięcia, danego aktywa, zanim ono wejdzie do portfela – wyjaśniała.

Najlepsza dywersyfikacja inwestycji w 3 segmenty po 30%

Dywersyfikacja to najbezpieczniejsza metoda oszczędzania. Tak było przed pandemią i tak jest obecnie. Warto szukać funduszy o różnym profilu ryzyka a w nie inwestować po 30% zgromadzonego kapitału, czyli np. w fundusze akcyjne, w nieruchomości i najbezpieczniejsze fundusze obligacji – oceniła Milewska.

– Inwestować trzeba tak samo po pandemii, jak i przed pandemią. Czyli należy dywersyfikować środki. Po pandemii mamy bardzo dobrą sytuację na giełdzie. Oczywiście inwestycje w akcje obarczone są odpowiednim ryzykiem, są dobrymi inwestycjami. Dla wszystkich, którzy chcą oszczędzać na przyszłość – w okresie długofalowym – należy część środków zainwestować w fundusze inwestycyjne o różnym profilu ryzyka, czyli część w fundusze akcji, część w fundusze obligacji – powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.TV

– Część środków można ulokować w nieruchomościach tak, żeby poziom każdej z części zainwestowanych środków w każdej sytuacji wygenerował jak nie jeden segment, to drugi, stopę zwrotu. Mówiąc tak zupełnie kolokwialnie – w trzy segmenty inwestowania w każdym po 30% – dodała. Podkreśliła, że chodzi o inwestowanie zgromadzonych środków.

– Jeżeli chcemy inwestować korzystając z kredytu np. w nieruchomości, to mogę odpowiedzieć uczciwie i szczerze – odradzam. Dlatego, że na horyzoncie mamy podwyżki stóp procentowych. W związku z tym koszt kredytu będzie rósł. Nie dość, że mamy wysokie ceny nieruchomości i do tego dołożymy koszt kredytu, więc trudno byłoby powiedzieć, że taka inwestycja będzie opłacalna – stwierdziła prezes Skarbiec TFI.

Odnosząc się napływów w fundusze Skarbiec TFI, to największym zainteresowanie cieszą się fundusze akcyjne. – Po pandemii nie tylko warszawska giełda, ale i światowe mają się bardzo dobrze. I w tych segmentach odnotowujemy największe napływy. Badając i analizując strukturę klientów zainteresowanych tymi funduszami widzimy, że ich profil ryzyka jest wysoki – powiedziała.

Według stanu na 31 marca 2021 r., Skarbiec TFI zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
(ISBnew/ISBnews.TV)

Polecamy nasze podcasty