OSG 2019: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”

Możliwości prosumenckiego wykorzystania energii elektrycznej, nowe rozwiązania dla biznesu oraz bezpieczeństwo to najważniejsze tematy zakończonego Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

– Podczas szczytu padło wiele ważnych deklaracji z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw m.in. utrzymanie cen energii na obecnym poziomie – powiedział ISBnews.TV Krzysztof Karas, prezes Europejskiego Centrum Biznesu podsumowując Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2019, który odbył się w Siedlcach 26-27 września br. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Podczas sesji plenarnej główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio powiedział, że projekt polityki surowcowej Polski, który został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów powinien zostać poddany weryfikacji i zmianom priorytetów.

Jego zdaniem, w polityce surowcowej powinny zostać uwzględnione zjawiska geopolityczne, które wpływają na to, skąd Polska będzie mogła sprowadzać surowce.

– Powinniśmy zwrócić uwagę także na surowce wtórne, na odzyskiwanie pierwiastków z surowców, które znajdują się u nas na hałdach. Polityka surowcowa to również woda pitna i zasoby energii geotermalnej – dodał wiceminister.

Podkreślił też, że działania nakierowane na politykę surowcową państwa powinny być realizowane w horyzoncie czasowym kolejno 2025, 2030, 2040 i 2050 roku.

Natomiast z wypowiedzi pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego wynika, że spółki zajmujące się energetyczną infrastrukturą przesyłową przeznaczą na inwestycje łącznie ok. 23 mld zł w ciągu najbliższych czterech lat.

Elektromobilność to wyraz aspiracji 

– Elektromobilność jest wyrazem naszych aspiracji do tego, by w Polsce powstawały rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi konkurencyjne naszego kraju. Cieszę się, że polskie firmy i instytucje współpracują na rzecz wykorzystania tego potencjału i tym samym dążą do osiągnięcia efektu synergii. Doskonałym przykładem takich działań jest zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na rzecz budowy kolejnych stacji ładowania samochodów elektrycznych” – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego pomiędzy Polską Grupą Energetyczną (PGE) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). List intencyjny dotyczy współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS.