Olszowski, GIPH: górnicze związki zawodowe nie zaproponowały nic nowego

Powołanie, na wzór Polskiego Funduszu Rozwoju, Śląskiego Funduszu Rozwoju – to jedna z  propozycji górniczych zawiązków zawodowych przesłana do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) 18 stycznia br.

– Propozycje związkowców to nic nowego – ocenił Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, potrzebne są źródła finansowania programów a nie same dokumenty.

Poza tym przedstawiciele górniczych związków zawodowych postulują utworzenie mechanizmu finansowania transformacji gospodarczej województwa śląskiego, inwestycje w bezemisyjne technologie węglowe oraz system osłon socjalnych, wynika z przygotowanego przez związkowców projektu umowy społecznej zmian w górnictwie węgla kamiennego, który został przesłany do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) 18 stycznia br.

Jak wskazał przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz „statutowym celem będzie odbudowa potencjału Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dlatego chcemy wiedzieć, ile rząd przeznaczy na ten cel i z jakich środków to sfinansowane”.

„Niezwykle istotnym elementem projektu umowy społecznej powinny być technologie, które pozwalają na wykorzystanie węgla w tzw. okresie przejściowym, czyli do momentu osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej” – czytamy w informacji przesłanej przez rzecznika Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Grzegorza Podżornego.

W dokumencie wskazano na technologie zgazowania węgla do SNG lub produkcji metanolu oraz wykorzystanie instalacji niskoemisyjnych i wysokosprawnych bloków energetycznych, a także na tzw. „błękitny węgiel”.

Zdaniem strony związkowej, kwestią o kapitalnym znaczeniu powinien być system osłon socjalnych dla pracowników sektora górniczego. Zgodnie z ich propozycją, osoby zatrudnione pod ziemią, które nie znajdą nowej pracy będą mogły skorzystać z urlopu górniczego z wysokością świadczenia 80% zarobków z ostatnich 6 miesięcy. Przewidziano także korzystanie z trzy- lub czteroletnich płatnych urlopów, dotyczy to jednak sytuacji, w której górnik po zakończeniu tego okresu nabędzie prawa emerytalne. Osobom z krótszym stażem pracy powinny przysługiwać jednorazowe odprawy w wysokości 120 tys. zł netto. Projekt zakłada pięcioletnie dodatki wyrównawcze dla osób samodzielnie podejmujących pracę poza górnictwem , a także bezpłatne programy przekwalifikowania.

„Zawarte w związkowym projekcie umowy społecznej terminy zakończenia wydobycia, w poszczególnych kopalniach, pozostają takie same, jak zapisano w umowie pomiędzy związkowcami a rządem we wrześniu 2020 roku” – stwierdził także Kolorz.

Zgodnie z deklaracją, złożoną 15 stycznia br. przez przedstawicieli rządu i związkowców, negocjacje nad związkowym projektem umowy społecznej mają się rozpocząć 25 stycznia, a ostateczny dokument ma zostać wypracowany do połowy lutego br.

Pod koniec września 2020 r. przedstawiciele rządu i związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące tempa transformacji górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z przyjętymi zapisami, likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r. (ISBnews/ISBnews.TV)

Polecamy nasz kanał na SoundCloud