Home Aktualności Niestabilność polityczna powodem dystansu inwestorów indywidualnych do giełdy