Na temat nowego indeksu WIG.GAMES rozmawialiśmy z Tomaszem Wiśniewskim, wicedyrektorem działu rozwoju produktów informacyjnych i indeksów GPW.

– Ważną cechą indeksu WIG.GAMES w porównaniu z innymi indeksami są zasady publikacji. Wskaźnik jest podawany co 15 sekund od rozpoczęcia do zakończenia sesji, a więc inwestorzy mogą na bieżąco śledzić co się dzieje z punktu widzenia wyceny wartości spółek z branży gamingowej. Poza tym wartość bazowa indeksu jest na poziomie zbliżającym się do 15 tys. punków, czyli wzrosła z 10 tys. pkt. To pokazuje dynamikę tego indeksu. To ważne z punktu widzenia dalszych planów a jednym z nich jest wprowadzenie do obrotu instrumentów pochodnych na ten indeks – powiedział Wiśniewski.

– Gdy wartość bazowa indeksu jest wysoka, jego niewielkie zmiany będą miały istotne przełożenie na wycenę instrumentów pochodnych i mamy nadzieję, że to będzie elementem uatrakcyjniającym kontrakty terminowe na ten wskaźnik – wyjaśnił Wiśniewski.

Od 9 kwietnia tego roku po raz pierwszy w obrocie giełdowym dostępne są certyfikaty strukturyzowane, dla których instrumentem bazowym będzie skupiający producentów gier indeks WIG.GAMES. Emitentem jest austriacki Raiffeisen Centrobank (RCB).

Austriacki emitent jest największym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW.  Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad 750 certyfikatów strukturyzowanych, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG (RCB).

Na GPW notowanych jest łącznie ponad 1200 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mają duży wybór zróżnicowanych instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.