Giełda będzie finansowała raporty analityczne spółek. Te Domy Maklerskie, które zgłoszą się do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego mogą skorzystać z takiej opcji – powiedziała ISBnews.TV Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na sporządzaniu przez nie finansowanych przez GPW raportów analitycznych. W ramach pilotażu Giełda Papierów Wartościowych przygotuje listę 40 spółek objętych programem, spośród zgłoszonych i zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami kwalifikacji.

By przystąpić do Programu Spółka musi wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki, m.in. należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na dzień 25 marca 2019 r.) oraz posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł. Członkowie Giełdy, którzy zgłoszą chęć udziału w Programie, również będą musieli spełnić określone w regulaminie kryteria. Przede wszystkim muszą zatrudniać zespół składający się z minimum 3 analityków, który sporządził analizy dla co najmniej 10 spółek notowanych na GPW spoza indeksu WIG20 w poprzednim roku kalendarzowym.

Dzięki Programowi wzrośnie liczba publikowanych analiz dla spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, a także zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

Program ruszył 25 marca br.