Kuraszkiewicz, Bank Pocztowy: wyniki za 2019 r. najlepsze od 4 lat

Bank Pocztowy odnotował 18,9 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r., tj. o 168,9% niż w 2018 r. Jest to najwyższy zysk od czterech lat.

– Miniony rok oceniam bardzo dobrze. Osiągnęliśmy najlepsze wyniki banku w perspektywie ostatnich wielu lat. Praktycznie w każdym obszarze funkcjonowania banku poprawiliśmy podstawowe współczynniki. To był rok silnej optymalizacji wewnętrznej banku – mówi ISBnews.TV Robert Kuraszkiewicz, prezes Banku Pocztowego.  

Wynik finansowy brutto kształtował się na poziomie 32,3 mln zł i w porównaniu do 2018 r. wzrósł o 17,9 mln zł, tj. o 124,5%. Wzrost zysku netto wpłynął na wyższy poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto), który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2%, czyli był o 2,1 pkt proc. wyższy niż na koniec 2018 r.

W 2019 r. bank dokonał radykalnej poprawy w obszarze jakości portfela kredytowego. Dla portfela gotówkowego skutecznie zmniejszono średnią miesięczną kwotę wejść do portfela złych kredytów o ponad 28%, co, w połączeniu ze sprzedażą części portfela niepracującego, spowodowało obniżenie wskaźnika NPL do poziomu 9,8% na koniec 2019 r. z najwyższego poziomu 14,1% odnotowanego w listopadzie 2018 r (13,6% w grudniu 2018 r.).

Wysoki wyjściowy poziom NPL w dużej mierze wynikał z niskiej jakości portfela kredytów z lat 2013-2015. W efekcie skutecznego zarządzania ryzykiem tego obszaru, koszt ryzyka dla całego portfela kredytowego odnotował niespotykany na rynku spadek o blisko 26% r/r, kształtując się na koniec 2019 r. na poziomie 1,12%. W pierwszych miesiącach 2020 r. udział portfela niepracującego Banku Pocztowego odnotowywał konsekwentnie trend spadkowy.