Home Aktualności Kułakowski, GPW: nowy system transakcyjny obsłuży wiele klas aktywów