Aktualności

140 mln zł na rozwój stacji sieci Moya

Anwim planuje utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju sieci Moya i w najbliższych latach chce otwierać średnio ok. 40 nowych stacji rocznie, co pozwoli spółce zachować pozycję lidera polskiego rynku pod względem d...

STX Next planuje akwizycje i IPO na rynku głównym GPW

STX Next, planuje akwizycje w Polsce, Europie Zachodniej oraz krajach Beneluksu. Pierwszą akwizycję, do końca 2019 roku, chce sfinansować ze środków własnych. Natomiast na kolejne planuje pozyskać środki z debi...