Szczęścia i wysokich wynagrodzeń nie da się zadekretować, więc ustawowe ustalenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł nie musi być dobrym rozwiązaniem. Bez wielu innych rozwiązań systemowych na pewno nie poprawi to sytuacji na rynku pracy, a raczej przeciwnie – spowoduje wzrost bezrobocia, uważa poseł . Nowoczesna, Zbigniew Gryglas.