Enea szacuje nakłady w ramach strategii na ponad 64 mld zł do 2035 r.

Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku zakłada, że nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze wyniosą ponad 64 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł. Naszym celem jest zagwarantowanie w 2030 roku poziomu emisyjności poniżej 550 kg/MWh – mówi Mirosław Kowalik, prezes spółki w rozmowie z ISBnews.TV.

Przyjęta w ub. tygodniu strategia zakłada transformację Enei w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego.

Strategia grupy Enea zakłada zasadniczy wzrost udziału źródeł zeroemisyjnych i to jest ten kierunek, który będzie w najbliższych latach mocno podkreślany. Mamy spadek kosztów technologii zeroemisyjnych, ale i mamy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez synergiczne funkcjonowanie konwencjonalnego i odnawialnego systemu – mówi ISBnews.TV Michał Kurtyka, minister klimatu.

Foto/wideo: Borys Skrzyński

Enea w nowej strategii zakłada m.in. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35% w 2025 roku oraz o 39% w 2030 roku, wskaźnik ROE na poziomie 10% w 2025 roku i 2030 roku, podała spółka.

Enea zakłada, że w wyniku realizacji strategii osiągnie:

1. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku;

2. udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku;

3. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22% w 2025 roku oraz 41% w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60% w perspektywie 2035 roku;

4. wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku;

5. udział ENEA w rynku sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 14% w 2025 roku oraz 15% w 2030 roku;

6. poziom mocy zainstalowanej w wysokości 7 447 MW w 2025 roku oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku;

7. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku;

8. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku;

9. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4% w 2025 roku oraz 5,3% w 2030 roku;

10. wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25% w 2025 roku oraz do 30% w 2030 roku;

11. wskaźnik ROE na poziomie 10% w 2025 roku i 2030 roku;

12. wskaźnik ROA na poziomie 5% w 2025 roku i 2030 roku;

13. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35% w 2025 roku oraz o 39% w 2030 roku;

14. udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku;

15. wartość EBITDA z Nowych Linii Biznesowych w wysokości 360 mln zł w 2030 roku;

16. udział wydatków na B+R+I w łącznych nakładach inwestycyjnych GK Enea na poziomie 2% w 2030 roku.