Po objęciu resortu finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki zapewne będzie musiał „przemeblować” Ministerstwo tak, aby mieć tam ludzi, którzy „nadają na tych samych falach”, co on.

Istotnym narzędziem może być dla niego nowo powołany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów – w przeszłości takie ciało skupiało w sobie większość władzy dotyczącej nowych inicjatyw gospodarczych rządów.