Jeżeli złoty będzie silny, to Narodowy Bank Polski nie odnotuje żadnego zysku, a jeżeli będzie słaby – tak jak obecnie – to zysk się pojawi. Ale nie należy go uwzględniać, przygotowując projekt budżetu państwa.

Zysk NBP powinien być wykorzystywany tylko do zmniejszania długu publicznego.