Polski Bank Komórek Macierzystych nie zwalnia tempa pozyskiwania klientów, którzy zdecydowali się na przechowywanie próbek krwi pępowinowej i tkanek macierzystych swoich dzieci. Spółka – tak jak zapowiadała w prospekcie – rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie i zapewnia, że do końca 2019 roku będzie bankowała 200 tys. próbek krwi lub tkanek. Zdecydowana większość przychodów spółki pochodzi z przechowywania krwi. Równolegle rozwijany jest dział związany z ATMP – produktem zaawansowanej terapii leczniczej.

PKBM ma już doświadczenia w akwizycjach i dalszy apetyt na przejęcia – szczególnie w Turcji i Rumunii, by umocnić na tych rynkach swoją pozycję.