Home Aktualności 4mass, Lutek: Zysk spółki wzrósł o 231% w stosunku do roku poprzedniego.