Jakie efekty dało zarządzanie w sytuacji kryzysowej w KGHM Polska Miedź?

KGHM Polska Miedź odnotował 626 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 243 mln zł straty rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 501 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 052 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 5 854 mln zł rok wcześniej

– W 2020 roku zarządzaliśmy w sposób ciągły kryzysem, ponieważ epidemia COVID-19 to kryzys nie tylko dla rodzin, których zdrowie jest zagrożone, ale i dla biznesu. Pracowaliśmy w trybie awaryjnym ze sztabem kryzysowym żeby zrozumieć cała sytuację i wiedzieć jak informować pracowników, co możemy zrobić żeby uniknąć zachorowań, czyli przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników a potem o utrzymanie produkcji. Mogę powiedzieć, że zdaliśmy zdaliśmy ten egzamin na piątkę – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. 

– Nasza strategia z roku 2018 zakładała elastyczność, efektywność, e-przemysł oraz ekologię. I to, że zakładaliśmy, że świat będzie się zmieniał bardzo dynamicznie – a przypomnę rok 2018, 2019 konflikt Chiny-USA, konflikt z Iranem, Brexit, – to wszystko zmuszało nas do bardzo dużej aktywności i elastyczności. To nam pomogło w roku 2020 w kontekście COVID-u, nasza strategia się sprawdziła i chcemy ją kontynuować. W tym roku poddamy ją rewizji, ale główne założenia zadziałały i dały efekty – dodał Chludziński

Stabilna produkcja w KGHM

Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź podkreślił, że w 2020 roku spółka miała bardzo dobry wyniki produkcyjne. Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

– Byliśmy przygotowani na wszystkie scenariusze np. co w przypadku gdy zabraknie na 10-15 proc., 30 proc. załogi a ciąg technologiczny w hutach nie może być zatrzymany. Przeszliśmy suchą stopą przez pandemię i to nie wpłynęło na produkcję – dodał Stach.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.) wyższa od przyjętej w budżecie, co jest pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.

Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4 proc.) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Polecamy nasze podcasty