Harazin, Action: podjęliśmy działania zabezpieczające pracowników i firmę w czasie pandemii koronawirusa

Action koncentruje się na rozwijaniu w Polsce zdywersyfikowanego portfela małych i średnich firm po wcześniejszym odejściu od handlu z sieciami handlowymi, a w Europie skupia się na bazie sklepów internetowych, poinformował ISBtech wiceprezes Action, Sławomir Harazin.

Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu.

– Jesteśmy w przededniu formalnego procesu zamknięcia sanacji. Niestety w związku z pandemią rozprawy sądowe zostały zawieszone. W tym i nasza dotycząca finalnego zatwierdzenia układu. (…) Przetrenowaliśmy zarządzanie w kryzysie dlatego w w czasie pandemii koronawirusa podjęliśmy działania zabezpieczające pracowników i firmę. Największe ryzyka jakie widzimy na rynku to utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw oraz zatory płatnicze spowodowane zamknięciem dużej części gospodarki – mówi Sławomir Harazin.

Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu.

Więcej informacji w serwisie ISBtech